Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje operacje pod nazwą:

Małopolska tradycja na widelcu

 

Celem operacji jest rozpropagowanie dwóch produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez identyfikację i upowszechnienie dwóch dobrych praktyk w zakresie lokalnego pielęgnowania żywej tradycji kulinarnej opartej o produkty tradycyjne.

Działania podejmowane w ramach operacji:

Zidentyfikowanie dwóch dobrych praktyk polegających na kultywowaniu tradycji kulinarnych wsi w oparciu o produkty wpisanemu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warsztaty kulinarno–kulturowe dla uczniów szkół gastronomicznych oraz dla pracowników gastronomii i osób z wykształceniem gastronomicznym. Każdy z dwóch warsztatów będzie poświęcony jednemu produktowi regionalnemu. Uczestnicy poznają historię i tradycje produktu oraz nauczą się wyrobu dwóch potraw z jego wykorzystaniem.

Stworzenie dwóch ulotek prezentujących produkt tradycyjny w kontekście historycznym i kulturowym. Ulotki będą zawierać także przepisy na potrawy przygotowywane w ramach warsztatów.

Stworzenie dwóch filmów dokumentującym warsztaty kulinarno–kulturowe. Filmy będą ogólnodostępne w Internecie.

Otwarte spotkania z produktem tradycyjnym podczas Targów Regionalnych – w tym prelekcje, rozmowy, degustacje, występ zespołu ludowego.

Konkurs kulinarno-fotograficzny – otwarty konkurs na zdjęcie samodzielnie przygotowanej potrawy z wykorzystaniem produktu tradycyjnego. Do wygrania będą bony zakupowe o wartości 500 zł każdy.

 

Przewidywane wyniki operacji:

Zidentyfikowanie dwóch dobrych praktyk polegających na kultywowaniu tradycji kulinarnych wsi w oparciu o produkty wpisanemu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Przeszkolenie 16 osób z grupy docelowej w ramach warsztatów kulinarno – kulturowych.

Okres realizacji operacji: od 01.06.2022 r. do 31.10.2022 r.

Zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW za pośrednictwem strony http://ksow.pl.

Regulamin rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszeniowa 

Pobierz ulotki poświęcone produktom tradycyjnym promowanym w ramach operacji:

ULOTKA susorki

ULOTKA prołziaki