Powierzchnie wolne do wynajęcia
ul. Szujskiego 66

Lokale wyposażone są w następujące instalacje techniczne:

elektroenergetyczna

wodno-kanalizacyjna

grzewcza

POZIOM III Biuro nr 301 - 16,01 m2
Biuro nr 302 - 15,48 m2
Biuro nr 305 - 16,34 m2
Biuro nr 307 - 9,81 m2
POZIOM IV Biuro nr 401 - 16,10 m2
Biuro nr 402 - 16,90 m2
Biuro nr 407 - 19,83 m2
Biuro nr 408 - 10,63 m2
Biuro nr 410,411 - 19,60 m2

Powierzchnie wolne do wynajęcia
ul. Rynek 16

Lokale wyposażone są w następujące instalacje techniczne:

elektroenergetyczna

wodno-kanalizacyjna

grzewcza

POZIOM -1 Pomieszczenie – 173,00 m2
PARTER Biuro nr 6-9 – 126,50 m2
Biuro nr 11 – 19,07 m2
Biuro nr 13 – 25,46 m2
POZIOM II Biuro nr 15 - 14,85 m2
Biuro nr 16 - 22,05 m2
Biuro nr 17 - 17,54 m2
Biuro nr 18 - 5,56 m2
Biuro nr 20 - 18,10 m2
POZIOM III Biuro nr 24 - 25,80 m2
Biuro nr 25 - 26,00 m2
Biuro nr 26 - 35,40 m2
Biuro nr 27 - 35,55 m2

Oferujemy konkurencyjne ceny!

Zespół ds. Obsługi Nieruchomości i Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego

Kierownik Zespołu Obsługi Nieruchomości
i Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego

Ewelina Serafin

14 623-55-03 601-406-870
Specjalista
ds. Nieruchomości

Barbara Burda

14 623-55-03