Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje operacje pod nazwą:

Serowarstwo szansą dla hodowców bydła ras rodzimych

 

Celem operacji jest przekazanie uczestnikom operacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia produkcji i sprzedaży serów z mleka krów ras zachowawczych: polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej oraz pomoc w wypromowaniu wytworzonych produktów poprzez organizację wydarzenia promocyjnego.

 

Działania podejmowane w ramach operacji:

Warsztaty z zakresu produkcji i sprzedaży serów z mleka krów ras zachowawczych skierowane do hodowców bydła ras: polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej a także dla osób zainteresowanych wytwarzaniem sera z mleka krów tych ras (które zadeklarują chęć odbioru mleka krów ras zachowawczych od jego producentów). Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza niezbędna do rozpoczęcia produkcji własnych serów oraz wprowadzenia ich do sprzedaży. Zaplanowano trzy edycje warsztatów.

Wydarzenie promujące sery z mleka krów ras zachowawczych. Podczas organizowanego cyklicznie (raz w miesiącu) przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Targu Regionalnego wyodrębniona zostanie przestrzeń dla uczestników projektu (którzy wcześniej brali udział w warsztatach) tak, aby mogli zdobyć pierwsze doświadczenia w sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów. W realizacji wydarzenia wezmą udział także eksperci, którzy podczas pełnionego przez siebie dyżuru będą dzielili się wiedzą z gośćmi Targów odnośnie programów ochrony rzadkich ras zwierząt gospodarskich, w szczególności ras zachowawczych bydła.

Konkurs na najbardziej profesjonalnego serowara. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną (1 500,00 zł) a wśród głosujących rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa: bon zakupowy (500 zł).

Konkurs plastyczny dla dzieci odwiedzających wydarzenie. Wśród dzieci biorących udział w konkursie zostanie wylosowana nagroda – bon zakupowy w wysokości 500 złotych do sklepu dziecięcego. Pozostałym dzieciom rozdane zostaną pluszowe maskotki krowy oraz cukierki krówki.

 

Przewidywane wyniki operacji:

Przeszkolenie 30 osób z grupy docelowej z zakresu serowarstwa z wykorzystaniem mleka krów ras zachowawczych.

Okres realizacji operacji: od 01.05.2022 r. do 31.08.2022 r.

Zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW za pośrednictwem strony http://ksow.pl.

Regulamin zasad rekrutacji 

Karta Zgłoszeniowa