Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje operacje pod nazwą:

 

Sprzedaż własnych produktów – szansa dla rolnictwa

 

Celem operacji jest przekazanie rolnikom z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego wiedzy na temat możliwości oraz zasad sprzedaży swoich produktów odbiorcom detalicznym i hurtowym oraz zachęcenie ich do tego typu aktywności.

Działania podejmowane w ramach operacji:

 • Szkolenia dla rolników na temat sprzedaży bezpośredniej własnych produktów;
 • „Targ regionalny” – wystawa produktów rolników biorących udział w projekcie z możliwością prowadzenia sprzedaży;
 • Konkurs wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach (łączna pula nagród 10 000 zł.)

Przewidywane wyniki operacji:

 • Nabycie przez 280 rolników z grupy docelowej projektu wiedzy z zakresu sprzedaży bezpośredniej produktów.
 • Udział 40 rolników z grupy docelowej projektu w „Targu regionalnym”.

Długofalowo projekt przyczyni się do rozwoju sprzedaży produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Okres realizacji operacji: od 01 maja do 31 października 2021 r.

REKRUTACJA na szkolenia:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza nabór na szkolenia w ramach operacji „Sprzedaż własnych produktów – szansa dla rolnictwa” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Beneficjentem projektu są producenci rolni mieszkających i/lub posiadających gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat możliwości oraz zasad sprzedaży swoich produktów odbiorcom detalicznym i hurtowym oraz zachęcenie ich do tego typu aktywności.

Przez obszary wiejskie rozumie się gminy wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

 

 

Zaplanowano 8 jednodniowych szkoleń w lokalizacjach:

 

Województwo małopolskie:

Zakliczyn – 08.07.2021

Iwkowa – 09.07.2021

Trzciana – 15.07.2021

Dąbrowa Tarnowska – 22.07.2021

Bobowa – 29.07.2021

 

Województwo świętokrzyskie:

Pacanów – 05.08.2021

 

Województwo Podkarpackie:

Pilzno – 06.08.2021

Przecław – 12.08.2021

 

 

 

Nabór rozpoczyna się 20 maja 2021 r. i ma charakter ciągły zgodnie z zapisami w Regulaminie § 4 ust 7 i 8.

Zakres tematyczny szkoleń:

Moduł I – 3 godz.

Aspekty prawno podatkowe sprzedaży własnych produktów

 • podstaw prawnych prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego
 • różnic w formie i zakresie prowadzenia obu rodzajów sprzedaży produktów rolniczych
 • dopuszczalnych limitów sprzedaży
 • określenia instytucji rejestrujących i kontrolujących sprzedaż w obu formach
 • przedstawienie wymogów sanitarnych przy produkcji żywności w warunkach domowych
 • kwestie właściwego oznakowania produktów żywnościowych i odpowiedzialności producenta za jej jakość
 • zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem sprzedaży produktów rolniczych

Moduł II – 3 godz.

Dobre praktyki i zagadnienia praktyczne

 • dobre praktyki w ramach sprzedaży bezpośredniej
 • analiza słabych i mocnych stron różnych form sprzedaży bezpośredniej
 • zagrożenia i szanse dla gospodarstw ekologicznych
 • produkcja konwencjonalna roślin kontra uprawy ekologiczne
 • czym jest marketing i jak go prowadzić w działalności rolniczej
 • jak budować markę produktów

Tryb prowadzenia zajęć: stacjonarnie w formie wykładów i warsztatów

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania zgłoszenia udziału w szkoleniach.

Liczba miejsc ograniczona!

Tylko rolnicy biorący udział w szkoleniu będą mieli prawo uczestniczyć w „Targu regionalnym” na którym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu z zakresu wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Przewidziano nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu:

1 miejsce 6 000 zł

2 miejsce 3 000 zł

3 miejsce 1 000 zł

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

WSZECHNICA EDUKACYJNA

Dyrektor Wszechnicy Edukacyjnej
Katarzyna Pasula
14 623-55-12

Specjalista ds. szkoleń
Renata Sady
14 623-55-17

Karta zgłoszenia

Regulamin

Karty zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: wszechnica@tarr.tarnow.pl

Zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW za pośrednictwem strony http://ksow.pl.