Zespół Obsługi Rady Nadzorczej, Zarządu i wdrażania Strategii

Kierownik Zespołu Obsługi Rady Nadzorczej,
Zarządu i wdrażania Strategii

Anna Zając

14 623-55-16
Specjalista
ds. Obsługi Zarządu

Monika Zych

14 621-34-50

Wszechnica Edukacyjna

1. Dyrektor
Wszechnicy Edukacyjnej

Katarzyna Pasula

14 623-55-12
2. Główny Specjalista
ds. pozyskiwania funduszy

Maciej Łata

14 623-55-16
3. Specjalista
ds. szkoleń i funduszy pomocowych

Karolina Szpunar

14 623-55-12 14 623-55-17

Zespół ds. Obsługi Przedsiębiorców

1. Kierownik Zespołu
ds. Obsługi Przedsiębiorców

Jolanta Papuga

14 623-55-08 669-888-839
2. Główny specjalista
ds. Obsługi Przedsiębiorców

Justyna Rąpała

14 623-55-14 605-910-757
3. Główny specjalista
ds. Obsługi Przedsiębiorców

Edyta Stolarczyk

14 623-55-18 605-910-757
4. Specjalista
ds. Obsługi Przedsiębiorców

Paulina Gruca

14 623-55-18

Zespół Obsługi Nieruchomości i Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego

Kierownik Zespołu Obsługi Nieruchomości
i Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego

Ewelina Serafin

14 623-55-03 601-406-870
Specjalista
ds. Nieruchomości

Barbara Burda

14 623-55-03

Biuro Obsługi Księgowo–Kadrowej

1. Główny Specjalista
ds. Księgowości

Aneta Stawarz

14 623-55-05
2. Specjalista
ds. Księgowości

Renata Bryk

14 623-55-10

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydzial XII Gospodarczy KRS
KRS: 0000044181
Kapitał zakładowy: 21.061.300 PLN

NIP: 873-10-13-754
REGON: 850367515