W poniedziałek 27 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyła się uroczystość wręczenia umów dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 
Umowy w imieniu TARR S.A. odebrał Zarząd Spółki z rąk Pana Norberta Kaczmarczyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.
 
Na mocy podpisanych dokumentów w ciągu najbliższych miesięcy będziemy realizować dwie operacje:
▶️ zadanie pn.: „Serowarstwo szansą dla hodowców bydła ras rodzimych”
▶️ zadanie pn.: „Małopolska tradycja na widelcu”
 
Łączna kwota środków przekazanych na realizację w/w projektów to ponad 136 tys. zł