Tworząc Park uwagę
zwracamy na:

Poprawę wizualnej strony otoczenia
Harmonijne gospodarowanie zasobami natury w połączeniu z działającym przemysłem
Racjonalną gospodarkę odpadami i surowcami (w ramach dbałości o środowisko w 2004 roku powstał program gospodarki odpadami dla firm działających na terenie Parku)

Poszukujemy/ Zapraszamy Inwestorów świadomych

Korzyści, jak i obowiązków płynących z prowadzenia działalności na terenie Parku, gdzie dużą uwagę kierujemy na dbałość o wizerunek oraz prowadzenie ekologicznej gospodarki odpadami.

Gotowych na przeznaczenie 10% swojego terenu pod zieleń. Jest to obowiązek wynikający z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla każdego inwestora w terenie Parku*.

*z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika również, że na terenie Parku nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla środowiska

Tereny zlokalizowane są przy drodze międzynarodowej E-4 oraz w sąsiedztwie autostrady A-4.

Teren stwarza doskonałą możliwość lokalizacji inwestycji oraz preferencyjne warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych na terenie Gminy Wojnicz.

W zależności od oferowanego obszaru, tereny wyposażone są w infrastrukturę:

Linia energetyczna do 15 kV

Gazociąg 31 MJ/m3, objętość 1500 m3/h

Wodociąg 20 litrów/s

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. aktualnie dysponuje następującymi obszarami w ramach Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu przeznaczonymi pod inwestycje:


Obszar I

Działki położone są około 1 kilometra od zjazdu z drogi krajowej 94, od strony wschodniej zjazd kierunek Biedronka, od strony zachodniej kierunek Wojnicz.

Odległość od zjazdu z autostrady A4 na węźle Tarnów-Zachód w miejscowości Wierzchosławice 8,6 km, czas przejazdu około 12 minut.

Informacje

Powierzchnia: 2,32 m2
Numery działek: 94, 95, 96, 97, 102

Teren położony w miejscowości Wojnicz obejmuje:

 • 2,19 ha - obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
 • 0,124 ha - drogi publiczne,
 • 0,007 ha – drogi wewnętrzne.

Działki wyposażone w media:

 • gaz fi 40 około 15 metrów od zachodniej granicy działki w linii prostej,
 • woda fi 160 około 80 metrów od południowej granicy działki w linii prostej,
 • energia elektryczna około 80 metrów od południowej granicy działki w linii prostej.

Współrzędne

 • 49°57'58.6"N 20°48'42.5"E (49.966273, 20.811811)
 • 49°57'56.0"N 20°48'57.8"E (49.965558, 20.816055)
Pobierz PDF

Obszar II

Trwa procedura sprzedaży działek / etap zawarcie umowy.

Działki położone są obok drogi wojewódzkiej 975 Warszawa-Nowy Sącz przy węźle drogowym drogi krajowej 94, i drogi wojewódzkiej 975 od strony południowo-wschodniej.

Odległość od zjazdu z autostrady A4 na węźle Tarnów-Zachód w miejscowości Wierzchosławice 8,0 km, czas przejazdu około 10 minut.

Informacje

Powierzchnia: 1,48 ha
Numery działek: 538/3, 538/13

Teren położony w miejscowości Wojnicz obejmuje:

 • 0,603 ha - obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – tereny rolnicze,
 • 0,879 ha – brak planu, na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.

Działki wyposażone w media:

 • gaz fi 65 około 15 metrów na północ od granicy działki w linii prostej,
 • woda fi 32 około 100 metrów na wschód od granicy działki w linii prostej,
 • energia elektryczna około 85 metrów na wschód od granicy działki w linii prostej.

Współrzędne

 • 49°57'34.6"N 20°51'09.0"E (49.959613, 20.852508)
Pobierz PDF

Obszar III

Działki położone są obok drogi wojewódzkiej 975 Warszawa-Nowy Sącz przy węźle drogowym drogi krajowej 94, i drogi wojewódzkiej 975 od strony północno zachodniej.

Odległość od zjazdu z autostrady A4 na węźle Tarnów-Zachód w miejscowości Wierzchosławice 7,6 km, czas przejazdu około 9 minut.

Informacje

Powierzchnia: 1,43 ha
Numery działek: 358/2, 359/2, 360/4, 361/4

Teren położony w miejscowości Wojnicz obejmuje:

 • 1,328 ha – tereny zabudowy usługowej,
 • 0,08 ha - obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – tereny przeznaczone pod oczyszczalnie ścieków,
 • 0,022 ha - brak planu, na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojnicz, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Działki wyposażone w media:

 • gaz fi 250 około 10 metrów od południowej granicy działki w linii prostej,
 • woda fi 110 około 50 metrów od północnej granicy działki w linii prostej,
 • energia elektryczna około 10 metrów od północnej granicy działki linii prostej,
 • analizacja w granicy działki od strony zachodniej.

Współrzędne

 • 49°57'49.7"N 20°50'50.8"E (49.963801, 20.847443)
Pobierz PDF

Zespół ds. Obsługi Nieruchomości i Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego

Kierownik Zespołu Obsługi Nieruchomości
i Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego

Ewelina Serafin

14 623-55-03 601-406-870
Specjalista
ds. Nieruchomości

Barbara Burda

14 623-55-03