Wszechnica Edukacyjna jako ośrodek kształcenia ustawicznego:

Zajmuje się organizacją kursów, szkoleń, seminariów, konferencji dających możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowania zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Organizuje studia podyplomowe we współpracy z renomowanymi uczelniami.

Realizuje szkolenia "szyte na miarę" potrzeb klienta.

Współdziała z samorządami miast i gmin w zakresie rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości, infrastruktury komunalnej oraz promocji regionu.

Prowadzi dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadr.

Wspomaga osoby pozostające bez zatrudnienia.

Doświadczenie
Profesjonalizm
Rzetelność

Zachęcamy do skorzystania
z naszej oferty edukacyjnej!

Wszechnica Edukacyjna

1. Dyrektor
Wszechnicy Edukacyjnej

Katarzyna Pasula

14 623-55-12
2. Główny specjalista
ds. pozyskiwania funduszy

Maciej Łata

14 623-55-12 14 623-55-16
3. Specjalista
ds. szkoleń i funduszy pomocowych

Karolina Szpunar

14 623-55-12 14 623-55-17

Współpraca

Placówka daje możliwość rozliczania usług szkoleniowych elektronicznymi bonami szkoleniowymi w ramach projektu:

"Kierunek Kariera" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 "Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Kierunek Kariera Zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 "Kształcenie zawodowe osób dorosłych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.