Drugie bezpłatne szkolenie dla rolników pt.: „Sprzedaż bezpośrednia własnych produktów”  odbędzie się w piątek – 9 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szkolenie rozpocznie się o godz. 8:30 i potrwa do godz. 15:00. W trakcie spotkania zapewniamy barek kawowy oraz ciepłe danie obiadowe.

Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń! Wypełnij kartę zgłoszeniową już dziś! 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Rolnicy biorący udział w szkoleniu będą mieli prawo uczestniczyć w „TARGU REGIONALNYM w Tarnowie” – 19 września 2021 r., na którym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu z zakresu wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Pula nagród finansowych 10 tys. zł. 

Informacje i zapisy:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
WSZECHNICA EDUKACYJNA
Tel. 14 623 55 12
e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”