Spotkaniem w Przecławiu w dniu 12 sierpnia br. zakończyliśmy cykl bezpłatnych szkoleń dla rolników i producentów rolnych pn. „Sprzedaż własnych produktów- szansa dla rolnictwa”.

Łączenie w 8 szkoleniach wzięło udział 261 osób:

  • w województwie małopolskim – 175
  • w województwie świętokrzyskim – 30
  • w województwie podkarpackim – 56

Celem pierwszej części operacji było przekazanie rolnikom z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego wiedzy na temat możliwości oraz zasad sprzedaży swoich produktów odbiorcom detalicznym i hurtowym oraz zachęcenie ich do tego typu aktywności.

Uczestnicy spotkań pn. „Sprzedaż bezpośrednia własnych produktów” poznali aspekty prawno-podatkowe sprzedaży własnych produktów m.in. różnice w formie i zakresie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, dopuszczalne limity sprzedaży oraz wymogi sanitarnych jakie winni spełnić przy produkcji żywności w warunkach domowych.

W drugim module uczyli się jak budować markę produktów oraz jak prowadzić ich marketing.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w szkoleniach!

Jednocześnie przypominamy o Targu Regionalnym, który odbędzie się w Tarnowie już za miesiąc w niedzielę 19 września br.

Regulamin Targu Regionalnego

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”