Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego 2016

Czym jest Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego?

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieni±dze. Mieszkańcy mog± nie tylko wybierać zadania, które maj± być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia okre¶lenie potrzeb, daje możliwo¶ć wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy okre¶laj± priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

Więcej informacji pod adresem: https://bo.malopolska.pl

Materiały do pobrania: