Znak jakości MSUES

 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna posiada
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno- Szkoleniowych.