Cerftyfikat ISO

 TARR S.A. posiada system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Pełnomicnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - Katarzyna Pasula