Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA TARR S.A.
IX KADENCJA

1. Bożena Malaga-Wrona - Przewodnicz±cy Rady Nadzorczej TARR S.A.
2. Roman Witos - Z-ca Przewodnicz±cego Rady Nadzorczej TARR S.A.
3. Marcin Skowyra - Sekretarz Rady Nadzorczej TARR S.A.
4. Rafał Chmiel - Członek Rady Nadzorczej TARR S.A.
5. Piotr Socha  - Członek Nady Nadzorczej TARR S.A.