Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Spotkanie dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej

16.11.2017

Spotkanie dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Ruszyła rekrutacja do programu #StartUP Małopolska

25.10.2017

Szanowni Państwo,

Już od 19 października można zgłosić się do udziału w nowym, bezpłatnym programie akceleracyjnym dla startupów i MŚP z województwa małopolskiego. Wystarczy tylko uzupełnić internetowy formularz aplikacyjny. #StartUP Małopolska to idealna możliwość dla przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i mają plan na rozwój swojej firmy. 

Informacja dotycząca pożyczek i poręczeń

03.10.2017
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383), art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz uwzględniając zapisy art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z 2006 r., seria L, Nr 210, str. 61 z późn. zm.) oraz zapisy Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm, informujemy, że z dniem 30 września 2017 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kończy udzielanie:
- pożyczek z Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych,
- poręczeń z Funduszu Poręczeń Kredytowych „MAŁOPOLSKIE INWESTYCJE” 
finansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw” zgodnie z Uchwałą nr 1958/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, utworzonych w ramach MRPO 2007 – 2013. 

2 października br. rusza szkolenie

28.08.2017

 Już 2 września br. 

Klikowska Parada Konna - 9-10 września 2017 r.

28.08.2017

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza na Klikowską Paradę Konną w ramach której odbędzie się IX Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej, VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Tarnowie-Klikowej w dniach 09-10 września 2017 r.

http://www.ozhk.pl/content/klikowska-parada-konna-ix-wojew-dzki-czempionat-hodowlany-koni-rasy-l-skiej-vi-wojew-dzki

4 września br. rusza szkolenie Program OPTIMA w praktyce - księgowość

09.08.2017

4 września br. rozpoczyna się szkolenie "Program OPTIMA w praktyce - księgowość"

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się do już istniejącej grupy. 

ZAPRASZAMY !!!

Konkurs dotacji na opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy

16.06.2017

Szanowni Państwo, 30 czerwca 2017 r. startuje konkurs dotacji na opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów oraz doposażenie stanowisk pracy pracowników dojrzałych.

Informacja

14.06.2017
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 16 czerwca br. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

Bezpłatne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

10.06.2017

 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego organizuje w miesiącu czerwcu bezpłatne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt. możliwości eksportu do Iranu.

Święto Konia Małopolskiego - 17-18 czerwca 2017 r.

07.06.2017

 Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa w dniu 17-18 czerwca 2017 r na „Święta Konia Małopolskiego” XI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej, który odbędzie się w Klikowej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

26.05.2017

Prezentujemy Państwu ciekawą ofertę sprzedaży nieruchomości Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Za treść oferty oraz ogłoszenia o przetargu odpowiada MBGiTR. Sczegóły w załączeniu.

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017

17.05.2017

Szanowni Państwo,

 
Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017.
Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie. 

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

08.05.2017

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną świadomość roli przedsiębiorców oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców.

Informacja

26.04.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

W maju spotkania na temat Budżetu Obywatelskiego

22.04.2017

 10 maja w Bochni i Brzesku. 15 maja w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie, 22 maja w Ciężkowicach. Tak wygląda harmonogram spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców subregionu tarnowskiego, dotyczących II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To jedno z najlepszych narzędzi budzenia społecznej aktywności. Pamiętajmy - jeśli sami nie zgłosimy żadnych zadań, zrobią to inni. A im więcej propozycji różnych przedsięwzięć, tym większa szansa, że wybrane zostaną najlepsze.