Zarząd TARR S.A.

Leszek Nowicki  - Prezes Zarządu


Andrzej Jarocha  -  Wiceprezes Zarządu